Aienről

 

 

Aien Logo2

 

 

Jó hír, hogy hamarosan megjelenik az Útravaló üzenet című könyvem.

A könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható. Nálam rendelhető.

Ára 3000 Ft.

a Kapcsolatfelvételi űrlapot itt találod

 

Csatlakozz Aien hírleveléhez itt

 

 

 

Aienről…

 

– Ki vagy te?

 

1970 tavaszán születtem.

 

Csodálkozó tekintetű, érdeklődő kisgyermekként fordultam a világ felé. Kíváncsi, szeleburdi és önfeledt gyermek voltam.  A családom, a szüleim mindent megengedtek és nem korlátoztak feleslegesen, igaz nem is támogattak konkrétan, de egy biztos, szerető hátteret és elegendő lehetőséget adtak. Rám bízták, hogy az lehessek, aki szeretnék lenni. Én pedig éltem ezzel a lehetőséggel és magamat adtam. Akkor is, ha a világ furcsállotta is megnyilvánulásaimat, és gyakran nem is értették, hogy mit-miért teszek.

 

Kerestem és kerestem, egyre csak kutattam valamit, a helyem a világban, és elérkezett a pont, amikor rájöttem, hogy a keresés önmaga nem vezet eredményre. Mert a keresés, valami már régóta megismert jelenséget akart mind jobban megérteni. Feladtam a kötődést, így alakult, hogy elengedtem a keresést. Többé már nem kerestem, csak úgy éltem a napjaimat. Ekkor kezdtem el figyelni és meglátni a folyamatok mögötti tartalmat, amely megadta azokra a kérdésekre a válaszokat, amelyek bennem kavarogtak. Majd, a kérdések is eltűntek… de a válaszok megmaradtak.

 

Folyamatosan nyílt fel a szemem, egyre inkább hozzászoktatva magam a Fényhez és az Árnyhoz.

Volt, amikor végtelenül bánatos voltam, és a bánat mélyén megláttam, hogy az öröm és a bánat összetartozik, egymás értelmét segítik.  Ha nem éltél meg mély bánatot, sosem értékelheted a felhőtlen boldogságot. Boldog az, aki legyőzte és meghaladta a saját boldogtalanságát. Volt, hogy bátortalan voltam, de ott, az elveszettnek hitt pillanatban megértettem, hogy a bátorság és a félelem testvérek.  A bátorság a félelem által lesz erősebb, akkor, amikor azt legyőzted. A világosság az árnyék által lesz fényesebb, mert az árny növeli a Fényt mind fényesebbé. Az árny pedig, a világosságtól nyeri el értelmét. Mindkét állapottal békére törekedtem, és elértem. Felismertem, hogy a világunkban egyik sem létezhet a másik nélkül. A bátorság akkor nyer értelmet számodra, ha féltél már valaha. A boldogságod ereje annál nagyobb, minél mélyebb volt bánatod.

 

Eljött a nap, amikor a fény bevilágította elmémet, és áthatotta szívemet. Egy új világ nyílt meg, amely eltörölte az eddig tapasztaltat, átírta azt, amit eddig megéltem. Eltűnt, amit eddig a pontig életnek hittem, egy új élet született. Egyszeriben szertefoszlottak a testi szenvedések, lelki őrlődések és gondolataim elcsitultak. Akkor tapasztaltam meg a Csendet. Egyszeriben összeállt a kép bennem. Akkor értettem meg, hogy a testem nem létezhet lélek nélkül, és a lelkem sem létezhet tudat nélkül. Ha tudatos vagyok, akkor minden szinten tudatában vagyok önmagamnak. Tehát a test épp olyan fontos, mint a lélek, a lélek van olyan fontos, mint a tudás. A tudatosság nem rétegeződik, nem esik szegmensekre, hanem áthatja az ember egész lényét. A fizikai lét kérdéseit kutattam, mióta ebben a testben tudom magam és mára már azt is tudom, hogy nem csak erre a formára vagyok igaz, mert nem ebben a testben kezdődött történetem. Örök. Megtapasztaltam a testem, a testi létezést és a testnélküliséget, folyamatosan meghaladva önmagam. Próbálgattam magam. Ott és akkor, amit lehetett. Felismertem határaimat és már tudtam, hogy csak egyetlen lépésem hiányzott meglépnem azokat. Megléptem ezt a hiányt magamban, és így értem el a határtalanságot.

 

Kezdetben racionalitásom fékezett és nem engedte kibontakozni a végleteken túli világaimat. Gondolataim erősen fogták érzéseimet, a világot csak feketének és fehérnek láttam. Mára elérkeztem oda, hogy meglátom a színeket is és a látásom folyamatosan tisztul. Már megtapasztalom az árnyalati különbözőségeket, és kedvem lelem a színek játékában. Elérkeztem oda, hogy tudom mit és miért teszem, mi az a hajtóerő, amely bennem létezik – a Lét felé lépésem értelmet nyert. A Létezés mindig is tárt karokkal várt, de valójában a lépésem volt az, ami oda vitt. Így léptem túl önmagamon. Az önismeretem során egyszer csak megnyílt a kör, és túl az “én”-en, kiléptem határaimon túlra, így engedtem fokozatosan tiszta teret magamban a külvilágnak és másoknak is. Engedtem és ők beléptek. Beléptek és ők áthaladtak. Az áramlás magával ragadt és én engedtem. Idővel megtanultam irányítani a folyamatot, és az áramlással együtt haladni.

 

Érdeklődésem áthaladt az emberek felé, hogy mit tesznek, és miért teszik ezt vagy azt, milyen hajtóerő vezérli őket. Megfigyeltem magam és így magamon keresztül az embereket is, a saját reakcióimat és az emberek válaszreakcióit egyes szituációkban. Ahogy fokozatosan haladtam, megértettem, mind inkább kitisztultak előttem az emberi személyiségek, megnyilvánulások, és a személytelen automatizmusok. Így terelődtem folyamatosan az emberi létezés mélységei felé. Ez az ismerkedés az évek során ismeretté alakult, majd a megismerést követően mindinkább letisztulnak bennem az ember testi-lelki-tudati folyamatai. Ez a tanulási folyamat a mai nap is tart, és a legtöbbet a hozzám ellátogatóktól, Tőletek tanulom.

 

Egy ideje tudatosabban tekintek már az életemre. Megfigyelem és észreveszem a jeleket, egyes ismétlődéseket az életem során és ezeket tudatosítom magamban. A negatívnak tűnő élethelyzeteket áttranszformálva pozitív irányba alakítom életem. Ha én képes vagyok erre, akkor bárki képes rá. Az észrevételem ez irányban az, hogy az egyre inkább rohanó világunkban elfelejtettük, hogy hogyan kell lecsendesedni, figyelni rezdüléseinket és felvenni önmagunkkal a kapcsolatot. 

 

Azt tapasztalom, hogy ma már nincs kapcsolat az ember és a saját élete között. Gépiesen cselekszik, előírt program szerint éli napjait, és ezeket a programokat legtöbbször más írja helyette. Az ember érzelmei, gondolatai és vágyai is mesterségesek lettek. A világ adatokat táplál a szívébe és a fejébe, kész érzéseket, kész érzelmeket, előre gyártott gondolatokat kap és ez alapján követi az utasításokat. Még a szavait is előre gyártva adják a szájába. Az emberek egyre kergetnek valamit, ami jelenleg még hiányzik az életükből. De ha megkérdezem tőlük: – Mi az, ami hiányzik az életedből? Mi az, amire valójában vágysz? Mi a célod az életben? – azt tapasztalom, hogy túl a látványos tárgyakon, túl a felszínes vágyakon, a mély igazságot nem ismerik. Mert a külvilágból érkező ingerek és a zajkeltő elméjük elveszi figyelmünket a valóban fontos dolgoktól. Azt mondhatom, hogy a tudatos élethez a jelenben megvalósuló tiszta figyelem a lényeg és a gondolati, érzelmi zűrzavartól mentes belső csend.

 

életképek Aienről

 

– Milyen név az, hogy Aien? Mit jelent és honnan kaptad?

 

Nevedben az életed, a sorsod. Újjászületésemkor vettem fel az Aien nevet.

Tudod, ahhoz, hogy Új életre – a TE életedre hívd magad, a szabad névválasztás nagyon fontos. Amikor megszülettél, nem volt választásod, rád illesztettek egy nevet, és neked nem volt beleszólásod. Az évek teltek és te elfogadtad a neved. Már nem is foglalkoztál többé vele, magadra vetted mindazt, amit e név magával hordoz. A múltban gyökerező családi mintákat, régóta hordozott energiacsomagokat. A név bélyeg az életeden. Ha nem önszántadból ragasztod magadra a neved, az megbélyegzi életed. A név az életet jelenti.

Neked mit jelent e név?

Majd kiderül 🙂

 

– Egy Út a Teljesség felé… beszélnél erről részletesen?  


Igen. Ez egy lehetséges Út.

Bizonyára már Te is észrevetted, hogy egyre több tanító jelenik meg a Földön, és egyre többféle lehetőség nyílik a fejlődni vágyók számára. Ez jó.

A világ folyamatosan változik és egyre inkább egy nagy Változáshoz közeledik, így mindinkább fontossá válik a belső fejlődés és ennek a belső érésnek tudatos folyamata, amely elvezet minket a már ismert testi-elmei határainkon túlra. Ez a felfedezőút azonban sokakban bizonytalanságot ébreszt, és van aki inkább a maradást választja. Ez nem is baj, hiszen a sietség inkább visszavet, mint előremozdít. Az ő számukra még nem érkezett el az idő. 

Sokan sokféle tanfolyamokat és gyakorlási módszereket szerveznek, egyre színesebbek a lehetőségek. Hála nekik, manapság mindenki tud választani magának való fejlődési módszert, aki választani szeretne. Sokan szavaikkal tanítanak és vannak, akik puszta jelenlétükkel. 

Egyre többen vannak azok az útkereső ébredezők, akik már egy ideje járják a maguk fejlődési útját, és kipróbálták magukat egyik-másik módszerrel. Nemritka a több évtizedes gyakorlás is. Ők azok, akik már tapasztalásból merítenek. Az idők során felismerték már néhányan, hogy a lényegi Lényeg nem tanulható meg könyvekből, nem egy lexikális, elmével elsajátítható tudásról szól. Nekik már több kell, a szavakon túl… 

 

Míg a könyvek és a szavak az elméhez szólnak a racionalitás nyelvén, a tapasztalások útja a lélekhez szól. A spiritualitás- azaz a lelki gyakorlat, a lelki gyakorlás folyamata- a megtapasztalások útján alakul ki, mert a Lélek nyelve maga az egyéni élmény. A gyakorlás, az Út a Teljesség felé így alakul ki folyamatosan. Ez a Lélek gyakorlás- Lelki tréning az egyén folyamataiból épül fel, minden egyes egyéniségnek, éppen a neki megfelelő szintjén. 

 

 

– Honnan ered a tudásod?

Ezt nem is nevezném tudásnak. Élettapasztalatról beszélhetünk, amely folyamatosan változtatta meg az életem, addig a pontig, amíg kezembe nem vettem az irányítást. Most már én vagyok a változás maga. Gondolj bele. Ha az élet adja a változást, akkor ez a megváltoztatás mindig egy kényszerből indul. Ha magad útján változtatsz, a változásod az elhatározásodból ered, amikor magad döntésére változtatsz.

 

– Jó, akkor másként teszem fel a kérdést. Mik a tapasztalataid? Mire alapozol?

 

Igaz, hogy szélesebb látóköröm van, mint a megszokott. Hosszú életem, életeim munkája az, hogy nézőpontom kikristályosodott. Ma is folyamatosan csiszolom a látásom.

Az élet számos területén megfordultam, kipróbáltam, amit lehetett. Alternatív pszichológiát és természetes gyógymódokat is tanultam. Tanulmányaim során megismerkedhettem egyes természetközeli népcsoportok tradicionális öngyógyító technikáival. Ezeket a tudásokat integráltam a saját élettapasztalatommal és megfigyeléseimmel.

A legtöbbet és a legfontosabb részleteket magamon keresztül értem el. A legtöbbet a saját életemből merítettem. Az ÉLET fokozatosan a tanítómesteremmé vált. A kezdetekkor  nem sok köszönetem volt benne, de aztán fokozatosan változtam, és az életem is változásnak indult velem együtt. A kezdeti ellenállásomat és az elvárásaimat elhagytam. Elértem, hogy engedővé váltam, és már vártam mit hoz elém az élet. Elkezdtem megérteni, hogy miért azt adja, amit. Akkor már kíváncsisággal és örömmel fogadtam. Azután elérkezett az idő, és az önfejlődésem útján megnyílhattam.

A foglalkozásaim, módszereim is a személyes élettapasztalataimból merítenek. A gyakorlataim teljesen egyediek. Ezek a gyakorlati elemek az évek során egyre inkább letisztultak, folyamatosan képződtek, és a mai nap is folyamatosan alakulnak velem együtt. Napi szinten végzem a gyakorlást, amely az életem szerves részévé vált.

 

– Konzultációkat is tartasz. Milyen problémával lehet felkeresni téged? 

Inkább hívom kötetlenül szabad beszélgetésnek.

Szinte bármely probléma megoldható. Ha valamely szituáció meghaladja a jelenlegi képességeimet, azt az elején megmondom. Nem árulok zsákbamacskát. 

Energiákkal dolgozom. A problémát, legyen az fizikailag már jelen lévő vagy sem, lelki oldalról közelítem meg. Hiszem, hogy a testi tüneteket adó elváltozások többsége lelki eredetű. Ahogy látom, a fejben és a szívben is rendet kell tenni ahhoz, hogy a testünk ismét harmóniában, EGÉSZ-ségben legyen.

 

 

A problémát azonban Neked kell megoldanod, ezt más nem végezheti el helyetted. Való igaz, hogy könnyebb dolgod lenne, de hazugságban élnél tovább és bármikor előbukkanna az igazság, egy más alakban is akár, hiszen az igazság mindig utat tör magának. Ha a könnyebb utat választanád, a lelki ismereted ezt nem engedné, így többet ártanál, ha a te dolgodat, feladatodat másra bíznád. Nem teheted…hiszen ez a Te életed, a Te utad, amit magadnak kell bejárnod.

Amit tehetek, hogy meghallgatlak és figyelek rád, majd közösen kiutat találunk ebből a nehéz időszakból. A munka benned zajlik, hiszen a diszharmónia gyökere is benned van, ezt kell átstrukturálni, hogy ismét teljes összhangban élhess önmagaddal. Erre a harmóniára irányul a személyes beszélgetés, és ezt támogatják a foglalkozásaim is. tovább

A gyakorlatok alkalmával egyre inkább öntudatra ébredsz és felismeréseket szerezhetsz. Így válsz fokozatosan saját tanítómestereddé. Nem vagyok mindenható, nem vagyok mindent tudó. Egy külső segítő vagyok, aki a jelenlegi élethelyzetedet másként látja, mint Te magad. 

Lehetőség vagyok csupán. Te döntöd el, hogy ki és mi vagyok számodra… 

 

 

– Úgy hallom, hogy párkapcsolati kérdésekben is otthonosan mozogsz?

Igen, és nem csak beszélek róla, hanem élem is. A feleségemmel és kisfiammal élünk együtt. A kapcsolatunk folyamatosan csiszolódik és az egykori rózsaszín világ mára már, mint a gyémánt, egyre csillogóbbá vált, folyamatosan tökéletesedik velünk együtt. Hiszen mi együtt csiszoljuk azzá napról napra, egyre tökéletesebbé. A családi harmónia és béke, amelyet megvalósítottunk. Ez bárki számára elérhető lehet.

 

 

 – Gyermekek is fordulhatnak hozzád? Hogyan tudsz segíteni nekik?

Mivel édesapa vagyok, van némi tapasztalatom ezen a téren is,  napról napra fejlődöm. A legjobb tanárom a kisfiam, aki kíméletlenül bevasalja rajtam a házi feladatokat 🙂  Viccet félretéve, amiben tapasztalatom van, abban szívesen segítek. Sajnos vagy éppen szerencsére, de eddig elég sokrétű a tapasztalásom ezen a téren, nem is gondolnád, hogy mennyire. De persze mindig lehet olyan kérdés, amelyet én sem tapasztaltam. Ha ilyen témában jössz, nem beszélek mellé csak azért, hogy a hangomat hallassam. Ha nem tudok segíteni, megmondom az elején. 

 

 

– Mi történik egy személyes találkozás során?

Az egyéntől és az adott esettől függ, hogy milyen irányban alakul a találkozás. Egy kellemes légkörben végzett szabad beszélgetést követően, együtt kiválasztjuk a megfelelő megoldást. Hagyom beszélni a hozzám ellátogatót, így indul a folyamat. Ahogy tapasztalom, mindenkinek van mondandója. Legalább valakinek elmondhatja, mi az ami nyomja belül a lelkét.

Alapvetően az érzelmi és a tapasztalati megélésekre irányul a beszélgetés, amely inkább a Lelkek találkozása, ahol az elmondott történet alapján egy kép rajzolódik ki bennem, ez az illető személyes története.  bejelentkezés

 

Egy valamit fontosnak tartok kiemelni: Egy élet alatt meghozott hibás döntéseket lehetetlen egyetlen alkalommal átalakítani. Nem megy gombnyomásra. Életfolyamatról van szó, amely folyamat irányát bele kell terelni a megfelelő mederbe. Nem ritka az olyan eset, amikor a folyómeder kiásásával kell kezdeni a munkát. Ez a belső munka fáradtsággal és elhivatottsággal jár. A kitartás és a nyitottság azonban meghozza a gyümölcsét.

A folyamat változásért kiált. Akkor teszel a legtöbbet magadért, ha ezt a kiáltást kész vagy meghallani és elfogadni. Ez a kulcs.

A problémaoldás személyiség- és szituációfüggő. Teljesen egyéni. Nincs bevezetett sablon, hiszen mindenki egyedi egyéniség. A beszélgetés kötetlenül és mindig spontán alakul. Célja a testi, lelki, szellemi egység helyreállítása, egy tudatos és teljes életmód elérése.

 

 

…és még egy fontos tapasztalat a pénzről:  a pénz csupán egy eszköz a kezedben, de pénzen nem veheted meg a boldogságodat, egészségedet, gyógyulásodat. A pénzed a lehetőséged, hogy azzá válhass, akivé és amivé szeretnél válni. Tévedsz, ha azt hiszed, a pénzeden kész megoldásokat vehetsz, és az is téved- sőt megtéveszt, aki ezt elhiteti veled. 

 

 

– Sokféle gyakorlatot szervezel. Miért kell ennyi féle gyakorlat? Hogyan lehetsz mindegyikben tökéletes?

Előszöris: nem kell.

Másodszor: a gyakorlások célja, hogy Te legyél teljesebb és egyre tökéletesebb. Hiszen te gyakorolsz… választhatsz kedvedre 🙂

A módszerek a fejlődésem során alakultak ki és mai napig formálódnak, csiszolódnak velem együtt. Minden egyes gyakorlat egy-egy kulcs. Önmagad kapuit nyitogathatod velük, de mindvégig legyen tudatodban, hogy egyáltalán nem kell, hogy nyitogass. Ne muszájból és megfelelésből tedd, amit teszel.  tovább

 

 

– A napi útravalókról…. ezeket te találod ki? 

A napi Útravalók közvetítések. A napi Útravalókat én írom. Pontosabban az életem írja, és az életről szólnak. Ez egy tapasztalati halmaz, amelyből a hozzám ellátogató válogathat, hogy mit vesz ki belőle magának.

Ezek a napi üzenetek a megfigyeléseimből születnek, folyamatosan jelennek meg. Mivel nekem sokat segítettek, meglátni a folyamatok mögött meghúzódó tartalmakat, lehet, hogy másnak is így tehetnek. Ahány ember, annyi féle a lehetőség, hogy az életet életként fogadja. Ezek az Útravalók nem törvényszerűségek, ezek mint a tudatosságot segítő kezek, amelyekkel egy éppen aktuális élethelyzetedet kezelheted. Ha hozzád szól éppen, érezni fogod. tovább a napi útravalókhoz

Mivel az élet természetes velejárója, hogy időnként nehézség lép fel benne,  az útravalók a megoldásban is segíthetnek, lépésre ösztönözhetnek. Az élet nehézségei mindig jelzés értékűek.

Itt az idő!…ösztönöznek a lépésedre.

 

– Van, hogy szokatlanul keményebb hangnemet ütsz meg a napi Útravalókban, kell ez?

Ki az akinek szokatlan? Ki az akinek kemény? Elmondom, de úgyis tudod: az egódnak.

A valós ÉNed, és hívhatjuk Őt bárhogyan-  a Lényeged, Önvalód, a nagybetűs EGO, stb…. teljes tudatában létezik, így neki nincs szüksége szavaimra. Meghallgatja, de  Ő már túl jár a szavaimon. A szavak az elmédnek és az egódnak szükségesek.

De az egód kemény fickó, így keményen kell vele bánni, ha felül akarsz  rajta kerekedni. Nem adja egykönnyen magát, így van amikor kell a kemény koppintás a buksijára 🙂

 

Figyelj! Szép szavakból van elég. Ha azt mondanám, amit úgyis hallani akarsz, csak becsapnálak és így magamat is becsapva léteznék. Nem. Én a világért sem csapnám be Önmagam. Nem szerepem a felesleges fecsegés.

Én is próbálkoztam szép szavakkal, de nem jutottam messzire. Egy helyben topogtam, míg magamon keresztül eljutottam oda, hogy a mázat lekapargatva megértettem az egó működési mechanizmusát, és kontroll alá helyeztem a felvett személyiségemet. Leástam a mélybe és ott ez várt  engem. Nem mondhatok mást, én ezt találtam.

Az egóm ma is létezik, hiszen nem létezhetnék ebben a jelenlegi formámban nélküle. Dobd el az egód! sokszor hallani, sokfelől… ez hülyeség. Ezt pont az egó mondja neked, mert te ezt akarod hallani 🙂

Folyamatosan kitalál trükköket, még a mai nap is, de már felismertem szándékát, hogy védekezésből teszi, amit tesz.  Megértettem a jószándékát és elfogadtam őt, úgy ahogyan van. Szövetségre léptem magammal, azért, hogy a személyiségemen túl felismerhessem Önmagam. Te is megteheted, ha készen állsz megtenni. E célt szolgálják a néha keményebbnek tűnő, kimozdító szavak.

Egyébként, akinek nem inge… de ha kiveri a biztosítékot, az bizony jelzés számodra 🙂

 

 

– Mit üzensz azoknak, akik élő halottként tekintenek életükre?

Rajtad áll, hogy milyen életminőséget választasz magadnak….

és itt a hagsúly a belső világodon van, semmint a külsőn. Élőnek látszó testben is lehetsz halott. A látszat csupán egy dolog, a te dolgod. A környezetedből pedig azt kapod vissza, amit sugárzol felé.

Tehát. Ha életed halálként éled, csak halott elemekkel veheted körbe magad. Ha az életet választod, élővé válik a környezeted is. Ahogyan adsz, úgy kapsz. Elsőként neked kell változnod.

 

 

– Te honnan veszed az erőt ehhez a változáshoz?

Magam vagyok a változás, így magamból merítem az erőt is a változtatáshoz. Egy technikáról van szó, amelyre rájöttem az évek során. Majd egyszer elmondom… 🙂 De már most is létezik benned. Szóval, erre te is képes vagy, Mindenki képes. Hiszed vagy sem, ez az erő benned van.

Ha nem működik számodra, az csak azért lehet, mert valami okból elnyomtad magadban, ezért szunnyad. Mi ez az ok? – csak te tudhatod, a megoldást is szintén csakis te. A megoldás kulcsa számodra az, amikor te és az erőd végre találkozhattok, és ebben a rávezetés módszere nagyon sokat segít. Hogy élővé váljon benned az erő, ismét fel kell ébresztened és elő kell csalogatnod. Erre számos lehetőséged van, hogy felfedezd ismét az életet.

 

 

– Álomfejtéssel is foglalkozol?

Inkább úgy mondanám, felrajzoljuk a hozzám érkező személyes álomtérképét. Az álmok nagy jelentőséggel bírnak. Az álmok teljesen egyéni képekben beszélnek, mindenkihez más más üzenetet közvetítenek.

Életünk egyharmadát alvással töltjük, álmaink átszövik életünket. Lelkünk álmodáskor a szimbólumok nyelvén közvetít a tudatunknak. Az álomtérkép nagyon fontos, ugyanis racionális ébrenlétünk élményeit – legyen az pozitív tartalmú vagy sem – lelkünk az alvás ideje alatt rendezi, ilyenkor dolgozza fel a velünk történteket. Jelenlegi és előző életbeli szituációk, megoldatlan feladatok rendezéséhez is kapunk utalásokat. Az Álomtérképet rajzoló csoportról itt olvashatsz. tovább

 

– Hiszel Istenben?

Évek során kialakult a világnézetem. Isten felé forduló hit csodálatos, ha valóban Istenről szól, nem csak felhasználja Őt és a Nevét a tömegek manipulálására. Isten egy és örök, mindenben fellelhető jelenléte, mindent áthat a felsőbb intelligencia lénye. Így bennünk is jelen van.

Világképem univerzális, de nem követek tanokat és vallásokat. Magát az ÉLETet élem, amit Ő adott. Hiszek az életet meghatározó alapvető jóságban, szépségben és erényben, egy magasrendű intelligenciában, – amelyet nevezhetünk isteni gondviselésnek, aki elvárások nélkül, elfogadóan fordul felénk és támogat minket utunkon. Hitem szerint bármi, amely a világunkban megjelenik (szemmel látható vagy sem) egy közös pontból ered és ide is tér vissza útja végezetével. Ennek az útnak a felismerése és a rajta való haladás segítése a jelen létem.

Isten bennünk is létezik. Bármely formában közelítünk Hozzá, aki valóban Őt keresi, megtalálja.

Csak figyelni és meghallani a Csend hangját, amikor Isten megszólal bennünk.

 

Van egy ideillő kedvenc Útravalóm…

 

 

Sokan összemossák a feketét a fehérrel, és úgy gondolják attól lesz életük színes. Összekeverik az erkölcsöt a vallással.

Ez egy nagy tévedés. Mert míg az igaz vallás fogad, addig az erkölcs tagad.

 

Ha már a vallás…
EGY vallás van. Isten vallása a szeretet, és Isten végtelenül elfogadó. Tehát az igaz vallás a szeretetről szól és az elfogadásról.

Elsősorban önmagad elfogadásáról és önmagad szeretetéről, ez az alapvető pont.
Ez a kiindulási pontod… a MIT-MIKOR-MIÉRT és HOGYAN
Ez határozza meg a személyes világodat. A viszonyodat önmagaddal, a viszonyodat a világgal.

 

Az erkölcs önmagad megtagadására buzdít, így Istent is tagadja általad, hiszen a szemében akkor vagy erkölcsös, ha bizonyos társadalmi normáknak megfelelsz. De Isten nem alkotott társadalmi normákat.
Az igaz vallás azt mondja, bárki lehetsz. Ez a TE szabad döntésed, a felelőségteljes elhatározásod Isten felé.

Az erkölcs célja az, hogy megfelelj bizonyos társadalmi elvárásoknak. Az erkölcs átformál és háttérbe szorít, mert számára inkább a norma fontos és te másodlagos. Erkölcsös akkor vagy, ha feladod az egyéniséged. Ez nem azt jelenti, hogy van erkölcsös, aki jó és van erkölcstelen, aki rossz. A világ nem fekete és nem fehér. Isten színesben alkotta meg a Világot.

Az erkölcs mégis meg akarja határozni, hogy ki lehetsz és ki nem. Nézz rá, hogy mit alkot …szélsőségeket. Viszonytalanságot önmagaddal.

Ez az eredmény magáért beszél.

 

Egy fekete fehér világ attól lesz színes, ha TE színt viszel belé.
Ha Te választasz… MIT-MIKOR-MIÉRT és HOGYAN
-Aien-

Aien Logo2