Aienről

Aien Logo2

– Ki vagy te?

 

1970 tavaszán születtem. Korán, érdeklődő kisgyermekként fordultam a Létezés felé. Folyamatosan nyílt fel a szemem, egyre inkább hozzászoktatva magam a Fényhez és az Árnyhoz. Felismertem, hogy a világosság az árnyék által lesz fényesebb, mert az árny növeli a Fényt mind fényesebbé. Az árny pedig, a világosságtól nyeri értelmét. Mindkét állapottal békére törekedtem, és elértem. Megértettem, hogy a jelen világban egyik sem létezhet a másik nélkül. A fizikai lét kérdéseit kutattam, mióta ebben a testben tudom magam és mára már azt is tudom, hogy nem csak erre a formára vagyok igaz, mert nem ebben a testben kezdődött történetem. Örök.

 

Megtapasztaltam a testem, a testi létezést és a testnélküliséget, folyamatosan meghaladva önmagam. Kezdetben racionalitásom fékezett és nem engedte kibontakozni a végleteken túli világaimat. Gondolataim erősen fogták érzéseimet és a világot csak feketének és fehérnek láttam. Mára elérkeztem oda, hogy meglátom a színeket is és a látásom folyamatosan tisztul. Már megtapasztalom az árnyalati különbözőségeket, és kedvem lelem a színek kavalkádjában. Elérkeztem oda, hogy tudom mit és miért teszem, mi az a hajtóerő, amely bennem létezik- a Lét felé Lépés értelmet nyert. A Lét mindig is nyitva várt, de valójában a lépésem volt az, ami a Létezésbe vitt. Így léptem túl önmagamon.

 

Az önmegismerésem során egyszercsak megnyílt a kör, és túl az “én”-en, kiléptem határaimon túl, így engedtem fokozatosan tiszta teret magamban a külvilágnak és másoknak is. Engedtem és ők beléptek.

 

Érdeklődésem áthaladt az emberek felé, hogy mit tesznek és miért teszik ezt vagy azt, milyen hajtóerő vezérli őket. aienMegfigyeltem magam és így az emberek típusait is, a saját reakcióimat és az emberek válaszreakcióit egyes szituációkban.

 

Ahogy fokozatosan haladtam, megértettem. Mind inkább kitisztultak előttem az emberi személyiségek, megnyilvánulások, és a személytelen automatizmusok. Így terelődtem folyamatosan az emberi létezés mélységei felé. Ez az ismerkedés az évek során ismeretté alakult, majd a megismerést követően mindinkább letisztulnak bennem az emberi lelki folyamatok. Ez a tanulási folyamat a mai nap is tart, és a legtöbbet  a hozzám ellátogatóktól, tőletek tanulom.

 

Egy ideje tudatosabban tekintek már az életemre. Megfigyelem és észreveszem a jeleket, egyes ismétlődéseket az életem során és ezeket tudatosítom magamban. A negatívnak tűnő élethelyzeteket áttranszformálva pozitív irányba alakítom életem. Ha én képes vagyok erre, akkor bárki képes rá. Az észrevételem ez irányban az, hogy az egyre inkább rohanó világunkban elfelejtettük, hogy hogyan kell lecsendesedni, figyelni és felvenni önmagunkkal a kapcsolatot.  A külvilágból érkező ingerek és a zajkeltő elménk elveszi  figyelmünket a valóban fontos dolgoktól. Azt mondhatom, hogy a jelenben megvalósuló tiszta figyelem a lényeg és a gondolati, érzelmi zűrzavartól mentes belső csend.

 

– Milyen név az, hogy Aien? Mit jelent és honnan kaptad?

Nevedben az életed, a sorsod. Újjászületésemkor kaptam az Aien nevet.

Tudod, ahhoz, hogy Új életre – a TE életedre hívd magad, a szabad névválasztás nagyon fontos. Amikor megszülettél, nem volt választásod. Rád illesztették neved, és neked nem volt beleszólásod. Az évek teltek és te elfogadtad a rád illesztett nevet. Már nem is foglalkoztál többé vele, magadra vetted mindazt, amit e név magával hordoz. A múltban gyökerező családi, karmikus, régóta hordozott energiacsomagokat. A név bélyeg az életeden. Ha nem önszántadból ragasztod magadra a neved, az megbélyegzi életed.

A név az életet jelenti.

Neked mit jelent e név? Majd kiderül 🙂

 

– Egy Út a Teljesség felé… beszélnél erről részletesen?  


Igen. Ez egy lehetséges Út.

Bizonyára már Te is észrevetted, hogy egyre több tanító jelenik meg a Földön, és egyre többféle lehetőség nyílik a fejlődni vágyók számára. Ez jó.

A világ folyamatosan változik és egyre inkább egy nagy Változáshoz közeledik, így mindinkább fontossá válik a belső fejlődés és ennek a belső érésnek tudatos folyamata, amely elvezet minket a már ismert testi-elmei határainkon túlra. Ez a felfedezőút azonban sokakban bizonytalanságot ébreszt, és van aki inkább a maradást választja. Ez nem is baj, hiszen a sietség inkább visszavet, mint előremozdít. Az ő számukra még nem érkezett el az idő. 

Sokan sokféle tanfolyamokat és gyakorlási módszereket szerveznek, egyre színesebbek a lehetőségek. Hála nekik, manapság mindenki tud választani magának való fejlődési módszert, aki választani szeretne. Sokan szavaikkal tanítanak és vannak, akik puszta jelenlétükkel. 

Egyre többen vannak azok az útkereső ébredezők, akik már egy ideje járják a maguk fejlődési útját, és kipróbálták magukat egyik-másik módszerrel. Nemritka a több évtizedes gyakorlás is. Ők azok, akik már tapasztalásból merítenek. Az idők során felismerték már néhányan, hogy a lényegi Lényeg nem tanulható meg könyvekből, nem egy lexikális, elmével elsajátítható tudásról szól. Nekik már több kell, a szavakon túl… 

 

Míg a könyvek és a szavak az elméhez szólnak a racionalitás nyelvén, a tapasztalások útja a lélekhez szól. A spiritualitás- azaz a lelki gyakorlat, a lelki gyakorlás folyamata- a megtapasztalások útján alakul ki, mert a Lélek nyelve maga az egyéni élmény. A gyakorlás, az Út a Teljesség felé így alakul ki folyamatosan. Ez a Lélek gyakorlás- Lelki tréning az egyén folyamataiból épül fel, minden egyes egyéniségnek, éppen a neki megfelelő szintjén. 

 

 

– Honnan ered a tudásod, amelyet alkalmazol?

Kezdetben az élet számos területén megfordultam, kipróbáltam, amit lehetett. Alternatív pszichológiát és természetes gyógymódokat is tanultam. Tanulmányaim során megismerkedhettem egyes természetközeli népcsoportok tradicionális öngyógyító technikáival. Ezeket a tudásokat integráltam a saját élettapasztalatommal és megfigyeléseimmel.

Azonban  a legtöbbet és a legfontosabb részleteket magamtól, a saját életemből merítettem. Az ÉLET fokozatosan a tanítómesteremmé vált és én örömmel fogadtam Őt. Elérkezett az idő, amikor az önfejlődésem útján megnyílhattam, felnőttem a feladathoz.

A foglalkozásaim, módszereim a személyes élettapasztalataimból merítenek. A gyakorlataim teljesen egyediek. Ezek a gyakorlati elemek az évek során egyre inkább letisztultak, folyamatosan képződtek belőlem, és a mai nap is folyamatosan alakulnak velem együtt. Napi szinten végzem a gyakorlást, amely az életem szerves részévé vált, és elérkezett az a pillanat, amikor ez a rendszer másokat is befogad.

 

– Konzultációkat is tartasz. Milyen problémával lehet felkeresni téged?

🙂 Inkább hívom kötetlenül szabad beszélgetésnek.

Szinte bármely probléma megoldható. Ha valamely szituáció meghaladja a képességeimet, azt az elején közlöm. 

Energiákkal dolgozom. A problémát, legyen az fizikailag már jelen lévő vagy sem, lelki oldalról közelítem meg. Hiszem, hogy a testi tüneteket adó elváltozások többsége lelki eredetű, tehát ha felszínesen, kizárólag anyagi szerekkel kezeljük, csak a fizikai tüneteket szüntetjük meg időlegesen, a kiváltó ok gyökerét nem oldjuk fel. Ahogy én látom, a fejben és a szívben is rendet kell tenni ahhoz, hogy a testünk ismét harmóniában, EGÉSZ-ségben legyen.

 

 

A problémát azonban Neked kell megoldanod, ezt más nem végezheti el helyetted. Való igaz, hogy könnyebb dolgod lenne, de hazugságban élnél tovább és bármikor előbukkanna az igazság, egy más alakban is akár, hiszen az igazság mindig utat tör magának. Ha a könnyebb utat választanád, a lelki ismereted ezt nem engedné, így többet ártanál, ha a te dolgodat, feladatodat másra bíznád. Nem teheted…hiszen ez a Te életed, a Te utad, amit magadnak kell bejárnod.

Amit tehetek, hogy meghallgatlak és figyelek rád, majd közösen kiutat találunk ebből a nehéz időszakból. A munka benned zajlik, hiszen a diszharmónia gyökere is benned van, ezt kell átstrukturálni, hogy ismét teljes összhangban élhess önmagaddal. Erre a harmóniára irányul a személyes beszélgetés, és ezt támogatják a foglalkozásaim is. tovább

A gyakorlatok alkalmával egyre inkább öntudatra ébredsz és felismeréseket szerezhetsz. Így válsz fokozatosan saját tanítómestereddé. Nem vagyok mindenható, nem vagyok mindent tudó. Egy külső segítő vagyok, aki a jelenlegi élethelyzetedet másként látja, mint Te magad. 

Lehetőség vagyok csupán. Te döntöd el, hogy ki és mi vagyok számodra… 

 

 

– Mi történik egy személyes találkozás során?

Az egyéntől és az adott esettől függ, hogy milyen irányban alakul a találkozás. Egy kellemes légkörben végzett szabad beszélgetést követően, együtt kiválasztjuk a megfelelő megoldást. Hagyom beszélni a hozzám ellátogatót, így indul a folyamat. Alapvetően az érzelmi és a tapasztalati megélésekre irányul a beszélgetés, amely inkább a Lelkek találkozása…a szavakon túl. Igen, a szavak. Nehéz szavakba formálni a történteket, mert a szavak nem tükrözik hűen a valóságot. A szavak félremagyarázhatók, mindenkinek mást jelentenek.

A lényeg: az elmondott történet alapján egy kép rajzolódik ki bennem, ez az illető személyes története. Nem elmével fogom fel az elhangzottakat, sőt a gondolataim részleges kizárásával folyok bele a történetbe. Ebben a folyamban benne folyik a kivezetés lehetősége is. Mivel átélem személyes életét, magaménak érzem, így a kiútnak is lehetősége van megjelenni bennem. Valóságban együtt úszunk ki a folyamatból. A Valóság egy folyam, amely állandó áramlásban van. Az illető eddig áramlással szemben úszott, most fordítunk az úszás irányon. bejelentkezés

 

Azonban egy valamit fontosnak tartok kiemelni: Egy élet alatt meghozott hibás döntéseket lehetetlen egyetlen alkalommal átalakítani. Nem megy gombnyomásra. Életfolyamatról van szó, amely folyamat irányát bele kell terelni a megfelelő mederbe. Nem ritka az olyan eset, amikor a folyómeder kiásásával kell kezdeni a munkát. Ez a belső munka fáradtsággal és elhivatottsággal jár. A kitartás és a nyitottság azonban meghozza a gyümölcsét.

A folyamat változásért kiált. Akkor teszel a legtöbbet magadért, ha ezt a kiáltást kész vagy meghallani és elfogadni. Ez a kulcs.

A problémaoldás személyiség- és szituációfüggő. Teljesen egyéni. Nincs bevezetett sablon, hiszen mindenki egyedi egyéniség. A beszélgetés kötetlenül és mindig spontán alakul. Célja a testi, lelki, szellemi egység helyreállítása, egy tudatos és teljes életmód elérése.

 

…és még egy fontos tapasztalat a pénzről:  a pénz csupán egy eszköz a kezedben, de pénzen nem veheted meg a boldogságodat, egészségedet, gyógyulásodat. A pénzed a lehetőséged, hogy azzá válhass, akivé és amivé szeretnél válni. Tévedsz, ha azt hiszed, a pénzeden kész megoldásokat vehetsz, és az is téved- sőt megtéveszt, aki ezt elhiteti veled. 

 

 

– Sokféle gyakorlatot szervezel. Miért kell ennyi féle gyakorlat? Hogyan lehetsz mindegyikben tökéletes?

Előszöris: nem kell.

Másodszor: a gyakorlások célja, hogy Te legyél teljesebb és egyre tökéletesebb. Hiszen te gyakorolsz… választhatsz kedvedre 🙂

A módszerek a fejlődésem során alakultak ki és mai napig formálódnak, csiszolódnak velem együtt. Minden egyes gyakorlat egy-egy kulcs. Önmagad kapuit nyitogathatod velük, de mindvégig legyen tudatodban, hogy egyáltalán nem kell, hogy nyitogass.

Ne muszájból és megfelelésből tedd, amit teszel.  tovább

 

 

– A napi útravalókról…. ezeket te találod ki? 

A napi Útravalók közvetítések. A napi Útravalókat én írom. Pontosabban az életem írja, és az életről szólnak. Tulajdonképpen ez nem is elméleti tudás, hanem tapasztalatok halmaza. A kettő között óriási a különbség.

Ezek a napi üzenetek a megfigyeléseimből születnek, folyamatosan jelennek meg. Mivel nekem sokat segítettek, meglátni a folyamatok mögött meghúzódó tartalmakat, lehet, hogy másnak is így tehetnek. Ahány ember, annyi féle a lehetőség, hogy az életet életként fogadja. Ezek az Útravalók nem törvényszerűségek, ezek mint a tudatosságot segítő kezek, amelyekkel egy éppen aktuális élethelyzetedet kezelheted.

Ha hozzád szól éppen, érezni fogod. tovább a napi útravalókhoz

Mivel az élet természetes velejárója, hogy időnként nehézség lép fel benne,  az útravalók a megoldásban is segíthetnek, lépésre ösztönözhetnek. Az élet nehézségei mindig jelzés értékűek.

Itt az idő!…ösztönöznek a lépésedre.

 

– Van, hogy szokatlanul keményebb hangnemet ütsz meg a napi Útravalókban, kell ez?

Ki az akinek szokatlan? Ki az akinek kemény? Elmondom, de úgyis tudod: az egódnak.

A valós ÉNed, és hívhatjuk Őt bárhogyan-  a Lényeged, Önvalód, a nagybetűs EGO, stb…. teljes tudatában létezik, így neki nincs szüksége szavaimra. Meghallgatja, de  Ő már túl jár a szavaimon. A szavak az elmédnek és az egódnak szükségesek.

De az egód kemény fickó, így keményen kell vele bánni, ha felül akarsz  rajta kerekedni. Nem adja egykönnyen magát, így van amikor kell a kemény koppintás a buksijára 🙂

 

Figyelj! Szép szavakból van elég. Ha azt mondanám, amit úgyis hallani akarsz, csak becsapnálak és így magamat is becsapva léteznék. Nem. Én a világért sem csapnám be Önmagam. Nem szerepem a felesleges fecsegés.

Én is próbálkoztam szép szavakkal, de nem jutottam messzire. Egy helyben topogtam, míg magamon keresztül eljutottam oda, hogy a mázat lekapargatva megértettem az egó működési mechanizmusát, és kontroll alá helyeztem a felvett személyiségemet. Leástam a mélybe és ott ez várt  engem. Nem mondhatok mást, én ezt találtam.

Az egóm ma is létezik, hiszen nem létezhetnék ebben a jelenlegi formámban nélküle. Dobd el az egód! sokszor hallani, sokfelől… ez hülyeség. Ezt pont az egó mondja neked, mert te ezt akarod hallani 🙂

Folyamatosan kitalál trükköket, még a mai nap is, de már felismertem szándékát, hogy védekezésből teszi, amit tesz.  Megértettem a jószándékát és elfogadtam őt, úgy ahogyan van. Szövetségre léptem magammal, azért, hogy a személyiségemen túl felismerhessem Önmagam. Te is megteheted, ha készen állsz megtenni. E célt szolgálják a néha keményebbnek tűnő, kimozdító szavak.

Egyébként, akinek nem inge… de ha kiveri a biztosítékot, az bizony jelzés számodra 🙂

 

 

– Mit üzensz azoknak, akik élő halottként tekintenek életükre?

Rajtad áll, hogy milyen életminőséget választasz magadnak….

és itt a hagsúly a belső világodon van, semmint a külsőn. Élőnek látszó testben is lehetsz halott. A látszat csupán egy dolog, a te dolgod. A környezetedből pedig azt kapod vissza, amit sugárzol felé.

Tehát. Ha életed halálként éled, csak halott elemekkel veheted körbe magad. Ha az életet választod, élővé válik a környezeted is. Ahogyan adsz, úgy kapsz. Elsőként neked kell változnod.

Honnan veszed az erőt ehhez a változáshoz?

Hiszed vagy sem, ez az erő benned van. Valami okból elnyomtad magadban, ezért szunnyad. Mi ez az ok? – csak te tudhatod, a megoldást szintén csakis te. A megoldás kulcsa számodra az, amikor te és ő végre találkozhattok, és ebben a rávezetés módszere nagyon sokat segít. Hogy élővé váljon benned az erő, ismét fel kell ébresztened és elő kell csalogatnod. Erre számos lehetőséged van, hogy felfedezd ismét az életet.

 

 

– Álomfejtéssel is foglalkozol?

Inkább úgy mondanám, felrajzoljuk a hozzám érkező személyes álomtérképét. Az álmok nagy jelentőséggel bírnak. Az álmok teljesen egyéni képekben beszélnek, mindenkihez más más üzenetet közvetítenek.

Életünk egyharmadát alvással töltjük, álmaink átszövik életünket. Lelkünk álmodáskor a szimbólumok nyelvén közvetít a tudatunknak. Az álomtérkép nagyon fontos, ugyanis racionális ébrenlétünk élményeit – legyen az pozitív tartalmú vagy sem – lelkünk az alvás ideje alatt rendezi, ilyenkor dolgozza fel a velünk történteket. Jelenlegi és előző életbeli szituációk, megoldatlan feladatok rendezéséhez is kapunk utalásokat.

Az Álomtérképet rajzoló csoportról itt olvashatsz. tovább

 

– Hiszel Istenben?

Évek során kialakult a világnézetem. Isten felé forduló hit csodálatos, ha valóban Istenről szól, nem csak felhasználja Őt és a Nevét a tömegek manipulálására. Isten egy és örök, mindenben fellelhető jelenléte, mindent áthat a felsőbb intelligencia lénye. Így bennünk is jelen van.

Világképem univerzális, de nem követek tanokat és vallásokat. Magát az ÉLETet élem, amit Ő adott. Hiszek az életet meghatározó alapvető jóságban, szépségben és erényben, egy magasrendű intelligenciában, – amelyet nevezhetünk isteni gondviselésnek, aki elvárások nélkül, elfogadóan fordul felénk és támogat minket utunkon. Hitem szerint bármi, amely a világunkban megjelenik (szemmel látható vagy sem) egy közös pontból ered és ide is tér vissza útja végezetével. Ennek az útnak a felismerése és a rajta való haladás segítése a jelen létem.

Isten bennünk is létezik. Bármely formában közelítünk Hozzá, aki valóban Őt keresi, megtalálja.

Csak figyelni és meghallani a Csend hangját, amikor Isten megszólal bennünk.

 

Van egy ideillő kedvenc Útravalóm…

 

 

Sokan összemossák a feketét a fehérrel, és úgy gondolják attól lesz életük színes. Összekeverik az erkölcsöt a vallással.

Ez egy nagy tévedés. Mert míg az igaz vallás fogad, addig az erkölcs tagad.

 

Ha már a vallás…
EGY vallás van. Isten vallása a szeretet, és Isten végtelenül elfogadó. Tehát az igaz vallás a szeretetről szól és az elfogadásról.

Elsősorban önmagad elfogadásáról és önmagad szeretetéről, ez az alapvető pont.
Ez a kiindulási pontod… a MIT-MIKOR-MIÉRT és HOGYAN
Ez határozza meg a személyes világodat. A viszonyodat önmagaddal, a viszonyodat a világgal.

 

Az erkölcs önmagad megtagadására buzdít, így Istent is tagadja általad, hiszen a szemében akkor vagy erkölcsös, ha bizonyos társadalmi normáknak megfelelsz. De Isten nem alkotott társadalmi normákat.
Az igaz vallás azt mondja, bárki lehetsz. Ez a TE szabad döntésed, a felelőségteljes elhatározásod Isten felé.

Az erkölcs célja az, hogy megfelelj bizonyos társadalmi elvárásoknak. Az erkölcs átformál és háttérbe szorít, mert számára inkább a norma fontos és te másodlagos. Erkölcsös akkor vagy, ha feladod az egyéniséged. Ez nem azt jelenti, hogy van erkölcsös, aki jó és van erkölcstelen, aki rossz. A világ nem fekete és nem fehér. Isten színesben alkotta meg a Világot.

Az erkölcs mégis meg akarja határozni, hogy ki lehetsz és ki nem. Nézz rá, hogy mit alkot …szélsőségeket. Viszonytalanságot önmagaddal.

Ez az eredmény magáért beszél.

 

Egy fekete fehér világ attól lesz színes, ha TE színt viszel belé.
Ha Te választasz… MIT-MIKOR-MIÉRT és HOGYAN
-Aien-

Aien Logo2